Klachtenregeling

De medewerkers van Tandenfeest vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend en dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en zorg van uw kind.

Wanneer u een klacht heeft over een nota of over de behandeling, adviseren wij u contact op te nemen met de praktijk en uw klacht/zorg te uiten/bespreken.

Mocht de klacht van diens aard zijn dat u dit niet in de praktijk wilt bespreken, adviseren wij u om uw klacht schriftelijk bij ons in te dienen.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw klacht, verwijzen wij u naar het KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde), waar u dan terecht kunt met uw klacht:

www.knmt.nl/voor-patienten/help-ik-heb-een-klacht

Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

Neem gerust contact met ons op.

Contact >